لوگو ترکیبی نوشتاری و تصویری

شکل گرفته از نوشتار فارسی و انگلیسی کلمه “تاج” و همچنین رنگ سازمانی قهوه‎ای و طلایی

کارفرما : گالری لباس عروس تاج، شهربابک، 1401