طراحی جلد کتاب به مناسبت همایش آتشنشانان استان کرمان

کارفرما : روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهربابک

شهربابک، 1402